Vårt budskap

Vi formidler et klart budskap om Jesus Kristus. Et budskap som frelser, oppretter og bevarer mennesker. Vår forkynnelse bibelsk, med at vi forkynner hele Guds Ord. Vi som menighet ønsker å formidle at vi skal elske hverandre, og utøve nestekjærlighet til våre medmennesker. Vi ønsker å være en menighet for alle mennesker, en menighet som kalt til å gi nåde.

Vi som menighet er kalt til å tjene lokalsamfunnet, men også områdene utenfor vår region ligger på vårt hjerte. Vi ønsker å relatere til samfunnet generelt gjennom å skape relasjoner. Vi utfører vår tjeneste ved å forvalte bibelens verdier, og forvalte det samfunn som Gud har betrodd oss. Menigheten ønsker også å være formidlere av et evig liv i Kristus Jesus, og vi vil være en plattform for tro, håp og tilbedelse.

Vi vil bygge Guds rike for fremtiden, og for de neste generasjoner. Menigheten tror på å kunne formidle en arv, og en høst som andre kan bli velsignet av. Vi vil også være formidlere av nåde og barmhjertighet, og vi tror at glede og frihet er sentrale ting i en levende menighet. Vi ønsker også å være en bønnens menighet. Vi ønsker at lidenskap og hengivenhet til Jesus, skal være det sentrale i menighetens liv og virksomhet.

Vi ønsker å bygge relasjoner til andre trossamfunn og til andre menigheter. Vi har tatt et valg om at kirkepolitikk ikke skal virke inn på menighetens liv og oppdrag, og vi tror på et tverrkirkelig felleskap. Menigheten ønsker å legge vekt på det kristne fellesskap, som et fellesskap med kjerneverdier bygd på Bibelen. Vi tror dette skaper noe som Den Hellige Ånd vil bruke i vår egen tid.

Vi tror på en fremtid, og at Gud har gitt oss en tiltale. Derfor er noe av vårt budskap å være til velsignelse i regionen, gjennom å bringe Jesus Kristus ut ved forkynnelse, evangelisering og etablering av virksomhet.

Vi ønsker deg velkommen til Filadelfia Orkdal. En menighet for alle mennesker, en menighet kalt til å gi nåde.