En hilsen fra Filadelfia

Menigheten har en klar strategi om å elske, tjene og forvalte. Dette handler om mennesker, om mennesker som Gud elsker. Vi som etterfølgere av Jesus er kalt til å elske andre mennesker, og dermed også å tjene og betjene andre mennesker. Vi skal med andre ord være et menneske som er opptatt av andre mennesker. Dette klarer vi ikke alene, men vi har bl.a fått Guds Ord til hjelpe. Derfor er vårt kall å forvalte Guds Ord, slik vi kan forvalte et kristent verdiegrunnlag.


Vi har kommet til juni måned og har allerede opplevd mye gjennom året. Vi skal ikke se tilbake og leve i minnene, men vi kan ta vare på de gode minnene og erfaringene. Juni er en sommer måned, og vi ser hvordan skaperverket har blomstret frem. Dette er en tid hvor vi virkelig kan hente ny kraft etter det som ofte har vært en noe heller mørk og kald vinterperiode, etterfulgt av en relativ kort vår. 

Vi som menighet gleder oss over denne perioden av virksomheten som vi nå beveger oss inn i. Vi tror at det beste alltid ligger foran Guds menighet. Dere kan gå inn på kalenderen å se noen av møtene og besøkende som ligger foran oss.

Vi som virkelig tror på en fremtid, lengter også etter vekkelse. Vekkelse i begrepet åndsutytelse som fører til en oppvåkning. En oppvåkning i den grad at mennesker vender seg mot Gud, og begynner å leve i henhold til Guds bud og Ord. Vekkelse er ikke bare noe som må komme over selve samfunnet, men det må berøre våre liv. Dette kan være utfordrende når vi lever i en sekularisert tidsperiode, og i et land som har en slik velstand og rikdom.

Vi kan ikke annet enn å vende oss selv imot Gud. Dette skjer bl.a ved lovprisning og bønn, og ved at vi lærer oss Den Hellige Ånd å kjenne. Det finnes et liv i Ånden som en sekularisering ikke kan dempe eller avlive, et liv som skaper lys i mørket, som forandrer den mest oppgitte og håpløse situasjon til noe fantastisk og guddommelig. Bønn er ikke bare en vei inn til Guds hjerte, men bønnen forløser det som dette landet og denne verden trenger før Jesus kommer tilbake. Gud velsigne deg!