Diverse virksomhet

Menigheten er i bevegelse, og derfor kan deler av virksomheten variere. I hovedsak vil bønnemøter og hyggetreff, samt distriktsarbeidet være områder av virksomheten. Vi vil nedenfor prøve å oppdatere i hovedtrekk deler av menighetens virksomhet.

Bønn -   SE KALENDER 
Menigheten samles til bønn hver onsdag med forbehold. I perioder har vi også bibel og bønn, der vi samles i større grad rundt Guds ord. I disse bibel og bønn samlingene kan vi invitere besøkende til å komme for å dele liv og lære.

Besøksadresse: Orkdalsveien 592
Besøkstid: kl.18.00 
Kontaktperson: Brit Øyen 

 

Hyggetreff -   SE KALENDER 
Menigheten arrangerer hyggetreff hver måned. Der samles vi til et sosialt og åndelig fellesskap. Vi deler Guds ord, synger sammen, og praktiserer ofte frie vitnesbyrd. Hyggetreffene er godt besøkt, de er populære og trivelige. De setter enkelt menneske i sentrum.

Besøksadresse:  
Besøkstid: 
Kontaktperson: NB! DET ER FOR TIDEN IKKE INGEN HYGGETREFF. 

 

Kyrksæterøra - SE KALENDER 
Menigheten har en virksomhet på Kyrksæterøra. Møtene har vi på Kyrksæterøra misjonshus, som vi leier ved behov. Vi har månedlig møter for tiden. Menigheten har noen medlemmer, men også andre besøkende i dette området. Vi samles på fredager med forbehold.

Besøksadresse: Kyrksæterøra misjonshus, 7200 Kyrksæterøra 
Besøkstid: Fredag, kl. 19.00

 

 

Menigheten leier ut til ulike arrangement.
Les mer
Menigheten har gjennom året noen større og lengre besøk. Dette skjer ofte over en helg eller lengre. I forbindelse med disse kampanjene så ønsker vi også å være mer utadrettet. En slik kampanje kan ofte også rettes inn imot andre steder i regionen.
Les mer
Vårt motto er å kjenne Jesus, å kjenne hverandre. Slik vi kan lære andre mennesker å kjenne gjennom å gjøre Jesus kjent for dem.
Les mer
Cellesystemet er selve nerven i legemet, og blir dermed menighetens dna. Gjennom cellene skal menigheten kunne utvikle sunne og friske arvegener. Dette er noe som vi vil bringe videre til den neste generasjon og andre mennesker. Cellesystemet gjør at legemet fungerer, og blir dermed også et verktøy til vekst, bevarelse og utvikling for menigheten.
Les mer