Hvordan finner du oss?

Hvordan finner du oss?

Du finner oss på Fannrem i Orkdal kommune.

Menighetens besøksadresse: Orkdalsveien 592, 7320 Fannrem 
Menighetens telefon: 
46 79 77 96

https://kart.gulesider.no/m/5vDMb

Kommer du fra nord så tar du første avkjørsel i rundkjøringen etter Forve Bro. Etter omtrent 400 meter får du Menighetssenteret på høyre side. Omtrent 200 meter etter du passerer en jerbanelinje. Parkering er å finne på andre siden av selve Menighetssenteret. 

Kommer du fra sør så passerer du begge avkjørsler til Orkanger. En ved Thamshavn og en ved Shell. Du fortsetter E 39 og kjører etter hvert under to gangbroer, før du etter noen hundre meter passerer jernbanelinjen. Du kjører fortsatt E 39 til du kommer til rundkjøringen ved Forve bro. Du tar til venstre i rundkjøringen. Etter omtrent 400 meter får du Menighetssenteret på høyre side. Omtrent 200 meter etter du passerer en jerbanelinje. Parkering er å finne på andre siden av selve Menighetssenteret.  


Du er velkommen til Filadelfia Orkdal

Menigheten utfører ulike tjenester som trossamfunn. Det å kunne betjene mennesker i vår region ser vi på som vår hovedoppgave. Vi som menighet er villig til å hjelpe deg, så fremt dette er mulig. Dette gjelder også selvfølgelig tjenester som ikke er nevnt i kategoriene nedenfor.
Les mer