Hvordan blir du frelst?

Frelse er utfrielse fra noe. Det å kunne bli frelst, er å bli frelst fra synd og død. Du går over fra døden til livet, og du blir frifunnet fra det som din menneskelige natur representerer. Vi mennesker har kun en mulighet til å bli frelst, og det er ved Jesus Kristus. Frelse betyr at du blir tilgitt all din synd, og at Gud rettferdiggjør deg ved tro og ved din bekjennelse av Jesus Kristus. Frelse er derfor en gave fra Gud, som gir deg nåde og som fører deg til et nytt og evig liv i en ny verden.

Rom. 10. 9-11 "For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Skriften sier jo: Hver den som tror på Ham, skal ikke bli gjort til skamme. For det er ingen forskjell på jøde og greker, for Han er den samme Herre over alle, Han er rik nok for alle som kaller på Ham. For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst".

Kjære deg

Du kan motta frelse når som helst og hvor som helst. Det krever ingenting, uten at du må ta et personlig valg. Dette valget handler om å tro på Jesus. Du velger å tro at Jesus er Guds sønn, og at Han døde for dine synder, og gav deg tilgivelse og nåde. Ønsker du å bli frelst, så kan du be denne bønnen:

Himmelske Far, jeg kommer til deg i Jesu Kristi navn. Kjære Jesus, jeg tror at du er Guds sønn, og at du døde for mine synder, slik at jeg skulle få muligheten til å leve. Jeg tror at du stod opp fra de døde, og at du vil komme igjen for å hente meg. Jeg avstår fra alt som har med mitt tidligere liv å gjøre, og jeg ber deg om å gjøre meg til en ny skapning. Jeg vil og ber om at du kommer inn i mitt liv, og blir Herre i mitt liv. Jeg tror meg til rettferdighet, og bekjenner dette med min munn. Jeg takker deg nå Jesus, fordi du har kommet inn i mitt liv, og jeg vil nå begynne å leve for deg. Amen.

Hvis du bad denne bønnen, og trodde på den, så bekjente du deg til frelse. Da vil vi få gratulere deg med et nytt liv. Det er ikke bare at du har fått et nytt liv, men du har fått et evig liv. Jesus har kommet inn i deg, og Han har kommet inn i ditt liv. Du vil aldri bli den samme igjen, men du må forta enkelte beslutninger i ditt nye liv. Dette kan du få vite mer om ved at du tar kontakt med en kristen menighet.

Skulle du ønske å snakke mer med oss, eller ønske noen svar fra oss når det spørsmål om det nye livet, så ta kontakt med oss.

Gud velsigne deg