Cellegrupper

Vårt motto er å kjenne Jesus, å kjenne hverandre. Slik vi kan lære andre mennesker å kjenne gjennom å gjøre Jesus kjent for dem.

Menigheten har cellegrupper. Dette er små husfellesskap som samles i hjemme. Disse mindre fellesskapene er ulikt sammensatt, og kan også fungere forskjellig. De blir likevel ledet etter den samme visjon og strategi. Cellegruppene er en viktig del av menighetens liv og funksjon.

I Apg. 2.46-47 leser vi at de samlet seg i hjemmene, og at de brøt brødet sammen. Vi tror dette er en metode og et liv som Jesus overfører til disiplene. Dette ble en styrke i den første menighet, og pga disse husfellesskapene så kunne den første menighet fungere og ekspandere. Jesus levde midt i blant folket, og vi finner Jesus i de ulike hjemmene. I disse hjemmene deler Jesus både det sosiale og det åndelige fellesskapet.

Menigheten ønsker at cellegruppene skal fungere som vekstgrupper. De skal være fleksible og selvutviklende. I cellegruppene så fokuserer vi på Guds ord, bønnen, brødsbrytelsen og fellesskapet. Vi ønsker i tillegg å ha et sterkt fokus på gode verdier og enkeltmenneske. Vi ønsker at tillit, omsorg og respekt skal være sentralt i husfellesskapene. Vi deler dermed fellesskapet sammen, både åndelig og sosialt. Det kan også bli organisert ulike aktiviteter ut fra cellegruppene. Cellegruppene har ledere som fungerer som hyrder, og disse utfører en form av lederskap i gruppene.

Menighetens strategi er at cellegruppene skal være menighetens dna. I gjennom cellegruppene kan vi bygge menigheten innad, slik at vi også kan bygge menigheten utad. Cellegruppene skal være evangeliserende og disippelgjørende. Vi legger stor vekt på åpenhet og nestekjærlighet i gruppene, og de vil være veldig inkluderende.

Har du et ønske om å bli med i en cellegruppe, eller har du tanker om en mulig cellegruppe, så ta kontakt med oss på skjemaet nedenfor eller tlf.: 467 97 796