Cellegruppenes dna

Cellesystemet er selve nerven i legemet, og blir dermed menighetens dna. Gjennom cellene skal menigheten kunne utvikle sunne og friske arvegener. Dette er noe som vi vil bringe videre til den neste generasjon og andre mennesker. Cellesystemet gjør at legemet fungerer, og blir dermed også et verktøy til vekst, bevarelse og utvikling for menigheten.

Cellesystemets funksjoner setter hele legemet i bevegelse. Vi mener at en sunn kropp gir en livslang og dynamisk helse. For oss vil det alltid være et spørsmål om helse, om en individuell og kollektiv helsetilstand. Det er slik at legemets funksjon er ensbetydende med at legemets lemmer og indre liv er inntakt.

Cellesystemet har også evnen til å kunne multiplisere seg selv, og vi unngår dermed arvebelastete sykdommer i legemet. Et friskt legeme fungerer slik at det er produktivt og skapende, og det er overfylt av vitalitet og livskraft.

Cellesystemet er livsviktig for oss, fordi det er vår mulighet til å bygge inn de verdier som vi ønsker å ha som menighet. Cellegruppene tilfører menigheten liv, et liv som vi trenger for å være produktive. Cellegruppene skal være fleksible og inkluderende. De representerer menigheten sitt verdiegrunnlag, samt menighetens visjon og oppdrag. Siden menigheten er sammensatt av cellegrupper, så er også cellesystemet menighetens indre liv. Et liv som bringer entusiasme, håp og tro ut i samfunnet og inn i fellesskapet, og dermed til andre mennesker som vi møter gjennom virksomheten.

Cellesystemet ivaretas og utvikles av menighetens pastor og lederskap. Dette ansvaret deles med cellegruppelederne, som står ansvarlige for å forvalte gruppene etter menighetens visjon og oppdrag. Cellegruppelederne har hyrdefunksjoner for sine celler, og skal sørge for at helsen er inntakt. De skal også sørge for vekst, utvikling og bevarelse.