Lederskap

Menigheten ledes gjennom et tjenestebasert lederskap, hvor pastor har hovedansvar. Menighetsmøtet er høyeste bestemmende organ, siden demokratiske prosesser og avgjørelser er sentralt for oss.

Menigheten Filadelfia Orkdal ledes av hovedpastor, samt et sammensatt lederskap, hvor pastoren er menighetens hyrde. Dette lederskapet er helst sammensatt etter de tjenestegavene som vi finner i Efs.4.11. Det er ingen selvfølge at alle disse tjenestegavene og embetene er synlige og i funksjon i menigheten til enhver tid. Lederskapet vil til enhver tid være sammensatt etter de tjenestegaver som befinner seg i menigheten til de ulike tider. Menigheten ledes derfor av et tjenestebasert lederskap, som fungerer som et team, og arbeider deretter.

Menigheten har også andre ansvarshavende på ulike områder, som også er med i selve driften. Vi har også menighetsmøtet, hvor menighetens viktigste saker blir tatt opp. Vi vektlegger demokratiske prosesser, men lederskapet kan ta stilling til saken i forkant av menighetsmøtet. Lederskapet arbeider i henhold til den tillitserklæring som er gitt av menigheten, og i henhold til det mandat som Gud har gitt den enkelte ved tjenestegaver og utrustning.