Hvem er Jesus Kristus?

Jesus Kristus er Guds sønn. Guds sønn som kom til jorden, og ble ikledd et menneskes skikkelse. Dette gjør Jesus til menneske og Gud. Jesus sin oppgave var å bringe forsoning og tilgivelse til denne verden. Han skulle bringe frelse og opprettelse til det som var fortapt. Jesus skulle opprette relasjonen mellom Gud og menneske, en relasjon som forsvant ved Adam og Evas fall. Jesus var den som skulle bringe balanse i det som var i ubalanse, som skulle bringe lys inn i mørket.

Jesus gav seg selv for all verdens synd, men også for all synd gjennom all tid. Han gikk rundt i Israel og forkynte om Guds rike. Han måtte gjennom en lidelses vei som endte med en korsfestelse på Golgatahøyden utenfor Jerusalem. Der døde Jesus legemlig, og Han ble lagt i graven, men stod opp igjen den tredje dag. Dette ble Jesus sin seirer over synd og død. Dette fører til at Jesus forsoner menneskeheten med Gud, og Han blir vår Frelser og Herre. Jesus bringer nåde og tilgivelse fra Gud til menneskene, og gir menneskeheten muligheten til evig liv.

Det som Jesus gjorde på korset er grunnlaget for vår tro. Vi blir frelst når vi bekjenner vår tro på Jesus. Nå sitter Jesus ved Den Allmektige Guds høyre side, og skal snart komme igjen for å dømme levende og døde. Dette er også tidspunktet når Han vil hente sin menighet, som er de menneskene som har tatt imot og bekjent Han ved å velge å tro på Han. 

Jesus finnes både i det gamle testamente og i det nye testamente. Det gamle testamente viser oss den Jesus som det nye testamente åpenbarer. Jesus er Guds Messias, og dermed den Messias som det jødiske folk venter på. Han er Israels Forløser og Konge. Jesus har all makt i himmel og jord, noe som Han har fått fra Gud Faderen. Han er en av Treenighetens tre personer, som for oss blir til en sann Gud alene.

Jesus er den eneste vei til Gud. Jesus sier selv: "Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg".